Ålmo Energi AS

Dalen Gård har 25% fallrettigheter i både indre og ytre Sagelva samt 50% fallrettigheter i det lille sjøbekkfallet. Ytre Sagelva er grense-elv mot Bårdset i nord og Indre Sagelva er grense-elv for jaktfeltet mot sør. Sjøbekken er grense-bekk mot Kårmyran og i gamle dager ble energien i fallet noe utnyttet til tresking av korn. I tillegg var (og er) Sjøbekken en veldig god og stabil vannkilde til beitedyrene på gården.

I lag med de andre fallrettighetseiere i Ålmo-grenda har vi bygd et mini vannkraftverk i indre Sagelva. Oppstart produksjon oktober 2006.

Kraftstasjon ligger på vestsiden av Skogsetvannet (rett over for Skogsetgårdene), nedgravd rørgate på 1300 meter og dam oppe ved Lillevannet. Fallhøyde 215 meter.

Ålmo Energi AS selger all sin produserte kraft på spotmarkede NordPool Marked, og blir avregnet time for time.

Litt historikk: Fra gammelt av (1600-tallet -->) var det sagbruk i inndre Sagelva, men fra ca 1920 og frem til  ca 1948 hadde grunneierne på Ålmo og Skogset i drift et likestrømskraftverk som forsynte gårdene med strøm til lys i husa. Da gikk det egne linjer ut til Ålmogrenda. Når Aura-krafta ble utbygd og kom til Aure ble kraftverket nedlagt. Samme type kraftverk var det i Vågosen (elva fra Skogsetvannet og ned til Arasvika) og tilsvarende på Sagvågen.

BIOREG AS 2007-04-Krokvassrapport151-07-2007

Ålmo Energi AS i Aure kommune i Møre og Romsdal Fylke
Regulering av Krokvatnet. Verknader på biologisk mangfald

Stasjonsbygg

Variasjon i produksjonen på et vannkrafterk er proposjonal med mm. regn i perioden.

Generator

Turbin med dyser. Dysene regulerer automatisk vannmengden til turbin ut i fra nivået i Lillevannet (trykk/nivå føler sender signal til PLS)

Bygging av dam - inntak i Lillevannet

Bygging kraftverkshus

Tromme monteres

Mellomlager rør

Rørlegging

Frakt av rør

Tomtejobb stasjonsbygg