Velkommen til Dalen Gård Gnr. 85 Bnr. 7

Anne-Grethe Winther og Jan-Einar Gjerde driver gården Dalen i vakre Ålmogrenda som ligger som en oase midt på Ertvågsøya helt innerst i Foldfjorden, Aure kommune på Nordmøre.

Driften er hovedsakelig avl på Islandshest og gammelnorsk sau, i tillegg til utnyttelse av ressurser som naturlig hører til en typisk vestlandsgård.

I alle tider har gårdsbrukene på Ålmo vært kombinasjonsbruk som innebærer at ressursene utnyttes i kombinasjon med andre næringsinntekter utenfor gården.

Typiske ressurser på gården som gjennom tidene har blitt benyttet er: Tradisjonelt landbruk, skog, utmarksbeite, jakt, fiske, østers-sanking og ikke minst vannfall i bekker og elver.

Vi ønsker gjennom denne hjemmesiden å vise dyrene og opplevelsene vi har.

Dalen Gård er medlem av Kyststreif og har også en egen side på Facebook og en Instagram der vi legger ut små og store hendelser.

Kontaktinformasjon:

Anne-Grethe Winther, Mob: 971 35 359, Mail: anneg@live.no

Jan-Einar Gjerde, Mob: 926 67 042, Mail: janeinar68@gmail.com

Adresse:

Bårdsetvegen 50

6694 Foldfjorden