Vi har avlet på gammelnorsk sau siden vi fikk våre 2 første dyr i 2006. Fokus har vært at de skal være rasetypisk, livskraftig, røyte ulla, ikke ha fødselsvansker (1 max 2 lam) 

Hele besetningen til Dalen Gård er med i saukontrollen til Animalia som er en nøytral bransjeaktør som tilbyr norske bønder og hele den norske kjøtt- og eggbransjen kunnskap og kompetanse gjennom husdyrkontroller og dyrehelsetjenester, driftskritiske fagsystemer, forsknings- og utviklingsprosjekter, e-læring og kursvirksomhet, kommunikasjon og annen kunnskapsformidling.

Vi har dyra på utegang i utmarka fra ca 1 juni - medio oktober, havnegang Ertvågsøya vest, 30 Km2 med godt skogs og fjellbeite.  Se https://www.dalengaard.com/450934479 for informasjon om havnegangen.

Ca 4-5 desember sorteres avlsdyra i fire binger i fjøset der de får hver sin utvalgte vær. På den måten har vi full kontroll på mor, far og slektskap. Etter paring (midten av januar) blir værene tatt bort. Har eget uteområde med husrom.

Søyene slippes i lag til en flokk og kan gå ut og inn nesten som de vil (væravhengig)

Lamming blir da første uka i mai. Dette for at vi skal være sikker på at det har blitt grønt friskt gress på innmark. Sauene har fritt tilgang til fjøset og innmarka under lamming, men stengt mot utmarka for å ha kontroll på det enkelte individ (rett merke på rett lam)

Ved å ha sein lamming (start ca 5 mai)  vil lammene få en mye bedre start en om de har blitt født tidlig (først på april) inne i fjøset. Da måtte både mor og lam fått tileggsfor i form av dyrt kraftfor. Dette slippe vi nå - det nyspira gresset er langt bedre en kraftfor som næring, helse og trivsel til mor og lam. DVP sau - Dyrevelferdsprogram for sau

Den norske kjøttbransjen har vedtatt å etablere et felles dyrevelferdsprogram for sau. 


For å kunne følge opp et kontinuerlig arbeid med dyrevelferd i alle produksjoner, er det utarbeidet dyrevelferdsprogrammer for de fleste dyrearter. Programmene skal bidra til å sikre at dyrevelferd er et felles konkurransefortrinn for husdyrnæringa i Norge.


Hva innebærer DVP sau?

DVP sau består av to elementer – kurs og veterinærbesøk. Kursdelen er et obligatorisk nettkurs for produsenter om atferd og velferd for sau som skal gi grunnleggende kunnskap om sauens atferd og hvordan du kan oppnå god velferd i praksis gjennom året. Det vil omhandle hva dyrevelferd er, sett både fra dyrenes og samfunnets side, og det vil inneholde nyttige tips for å forbedre velferden hos dyrene. Kurset vil være en god forberedelse til det obligatoriske veterinærbesøket som er den andre delen av DVP sau.


Veterinærbesøket skal gjennomføres minst hver 18. måned. Som dyreeier sender du forespørsel om en avtale med den/de aktuelle veterinæren(e) i den digitale plattformen Velferdsportal sau (VPsau). Dersom veterinæren svarer positivt, får han/hun tilgang til å registrere din besøksrapport.


Dalen Gård har gjennomført kurs og hatt vetrinærbesøk, og er svært godt fornøyd med at bransjen har et velferdsprogram som ivaretar god dyrevelferd sett både fra dyrenes og samfunnets side.

Stamtavle_lam_90036

Stamtavlen til lam 90036 viser en typisk stamtavle-utskrift som vi har på alle våre sauer/lam

Ved å bruke sauekontrollen i Animalia har vi god kontroll på helse (helsekort for hvert individ) og slektskap mellom hver sau.

Nyeste kommentarer

04.03 | 12:08

Flotte hestar!

11.02 | 12:14

Takk for en fin og informativ historie beretning av Almo og Gjerde slekta ifra Valsøfjord ❤️
Hilsen Kari Gjerde, (tremenning til Einar G. og Jorun)

19.12 | 22:33

Husker godt sommerene med ute arbeid.En fin tid

19.12 | 22:30

Det var en fin gjeng som vaks opp på Almo

Del denne siden